Latvijas Taekwon-do ITF asociācija

5. Latvijas Taekwon-do kauss

Līdz Latvijas kausam atlicis 16.02.2019 9:00

Nejaušs Foto

BUDOSPORT, SIA

AETF mājas lapa

Reklāmkarogs

ITF mājas lapa

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Drukāt E-pasts

Morāles kultūra (Jungshin Sooyang)

Dvēseles kultūra ir austrumu filozofijas aspekts, kas caurstrāvo visu austrumu cilvēku dzīvi. Ļoti grūti ir dot rietumniekiem saprotamus, šā termina izskaidrojumus. Dažos vārdos, - dvēseles kultūra ir, tiekšanās un veidošanās process.

Lai kļūtu par garīgu personību, pirmkārt, nepieciešams atrast pašam sevi, iegūt stingru raksturu. To var sasniegt, regulāri strādājot pie prāta disciplīnas. Ja laiks prasīs, cilvēks ar disciplinētu prātu varēs ieguldīt labumu ideālas sabiedrības celšanā ar gudriem padomiem valdībai, bet pēc nāves - ar saviem nepārspētajiem piemēriem.

I

 

Katrs no mums kā sociāla būtne vēlas dzīvot mieru mīlošā un brīvā sabiedrībā. Mūsu pienākums ir cilvēkiem veidot šādu sabiedrību. Ģenerālis Čojs Hong Hi ir savācis senus mācītāju un filozofu citātus, kas attiecas uz ideālas sabiedrības veidošanu. Taekwon-do audzēkņiem, lai attīstītu savu morāles kultūru, būtu pēc tiem jāvadās kā pēc instrukcijas.

Režīma sabiedrībās valdnieks, tā kā tam trūkst morāles kultūras, lai valdītu pār tautu, griežas pie dažādiem likumiem, bet savukārt tauta pretojas tādēļ, ka baidās atriebības, kura izriet no šiem nežēlīgajiem likumiem. Šādos apstākļos valdnieks zaudē kontaktu ar savu tautu.

Sliktākais sabiedrības tips ir sabiedrība, kur valdnieks apmāna un viltības ceļā izmanto savu stāvokli, lai apmierinātu personiskās ambīcijas un uzliek varu pār savu tautu tādu, kādu tas vēlas. Šādā sabiedrībā no tautas puses valdnieks ir ienīstams un necienāms. Bieži tas noved ne tikai pret sacelšanos, bet arī pie valsts un tautas līmeņa pagrimumu.

Taekwon-do mākslā liels akcents tiek likts uz garīgo kultūru, jo tā ne tikai attīsta veselu miesu un skaidru prātu, bet arī nodrošina labas, sportiskas savstarpējās attiecības un korektu tikumības uzvedību.

Senie grieķi teica: ”Veselā miesā - vesels gars”. Jo disciplinētāks un attīstītāks ir sportista saprāts, jo disciplinētāk un precīzāk viņš varēs izmantot Taekwon-do.

Zemāk aprakstītais var likties samērā grūti saprotams. Tomēr nopietniem sportistiem jācenšas saprast morāles kultūras pamatdoma.

Atgriežoties pie sākotnējās dabas

Pamatota ir doma, ka cilvēks pēc savas dabas ir taisnīgs, bez grēkiem, tīrs un labsirdīgs. Menciuss ievirza sekojošu argumentāciju: pat visnežēlīgākais zaglis, ejot garām nevainīgam bērnam, kurš nupat grasās iekrist akā, aizmirst uz mirkli, ka gatavojās apzagt māju, un mēģinās glābt bērnu. Zem spēcīga spiediena pēc naudas un varas šī labā īpašība var pazust pavisam.

 

 

Esiet cienījami

Ļoti grūti ir dot visu aptverošu izskaidrojumu cieņai. Tomēr visos laikos humānisms, taisnīgums, pieklājība, gudrība un uzticība tika uzskatīti par pozitīvām un cienījamām īpašībām. Lai kļūtu par cienījamu, šīs īpašības nepieciešams pastāvīgi pilnveidot un realizēt.

Konfūcijs teica: ”Cieņa salīdzināma ar polāro zvaigzni - visas pārējās gadsimtiem grozās ap to”. Tādā veidā ļaudis, kuri ir tuvi cienījamam cilvēkam, darbosies sabiedrības labā.

Uzraksts vēsta: ”Kad pasaule būs pret mani, es būšu laimīgs nodarboties ar paša pilnveidošanos. Kad pasaule beidzot atdzīs mani un lūgs manus pakalpojumus, es ar lepnumu veltīšu sevi darbam”.

1. Humānisms (In)

Humānisms ir spēja just līdzi cilvēku nelaimēm, mīlēt visus vienādi, līdzīgi tam, kā vecāki vienādi mīl savus bērnus.

Konfūcijs nosaka humānismu sekojošā veidā:

 1. Mīlēt cilvēkus, īpaši savus vecākus;
 2. Neprasīt cilvēkiem darīt to, ko tie negribētu darīt;
 3. Uzvedībai nepieciešams automātiski sekot dabiskajai taisnības izjūtai, kura rodas, augot morāles kultūrai.
 4. Nepieciešams, lai būtu neapslāpējama vēlme izdarīt jebkuru labu darbu neatkarīgi no tā, cik nenozīmīgs no sākuma var likties rezultāts salīdzinājumā ar patērētajiem spēkiem.
 5. Vērtēt citu cieņu augstāk par savējo;
 6. Domāt par citu brīvību pirmkārt, pēc tam par savējo.

Lai humānismu iekļautu dzīvē, ir nepieciešams:

 1. Ikdienas dzīvē izrādīt visaugstākā līmeņa apdomību, pieticību un taktiskumu;
 2. Pilnīgi veltīt sevi darbam neatkarīgi no tā, liels tas vai mazs;
 3. Pastāvīgi izrādīt sirds patiesumu attiecībā pret citiem cilvēkiem.

XII gadsimtā līdz mūsu ērai dzīvojošais Tae Kong Mang teica: ”Debesis radīja četrus gadalaikus, kuru laikā zeme ir spējīga radīt un dzīvot. Šī privilēģija nav priekš kāda konkrēta cilvēka, bet visai cilvēcei...”. Tādā veidā humānisms ir ideja par dabas velšu sadalīšanu starp visiem cilvēkiem.

2. Taisnīgums (Ui)

 

Taisnīgums ir spēja kautrēties par netaisniem darbiem un pildīt savus pienākumus attiecībā pret apkārtējiem. Menciuss teica: ”Parastam cilvēkam pats vērtīgākais ir dzīve, bet pats biedējošākais - nāve. Tikumīgiem cilvēkiem dzīvot un mirt sava taisnīguma dēļ ir daudz svarīgāk, nekā dzīvot un mirt sevis paša dēļ”.

Taisnīgums ir brīnišķīgi ilustrēts kāda ģenerāļa veikumā, kas aprakstīts aptuveni 2400 gadu atpakaļ grāmatā ”Kara mācību grāmata”. Ģenerālis ar saviem zaldātiem pēc nežēlīgas cīņas upes malā atpūtās, kad viens no adjutantiem tam atnesa vīna kausu. Paņēmis kausu, ģenerālis visiem redzot, vīnu lēni izlēja upes straumē un pēc tam piedāvāja zaldātiem dalīties ar viņu, izdzerot katram pa malkam no upes.

Manficiuss uzskatīja taisnīgumu par cilvēka galveno labdari. Piekrītot Soonya: ”Kopā ar pieklājību, tas ir svarīgs elements garīgai pilnveidošanai”. Konfūcijs teica: ”Tas ir papildu variants - augstākās īpašības - humānisma audzināšanā”.

3. Pieklājība (Ye)

 

Atšķirībā no dzīvniekiem, kas cīnās par barību, pieklājīgs cilvēks, cieņas un labu manieru vadīts, atdos citam maizes gabalu, pat ja pats ir badā. Konfūcijs teica: ”Pieklājību jāattīsta sevī, lai pareizi audzinātu savu personību, un ja kādam trūkst taisnīguma vārdos, tad to cilvēku nevar uzskatīt par personību”. Tāpat viņš teica:

“Godīgums bez pieklājības var būt samērā rupjš”;

“Cieņa bez pieklājības var nostādīt cilvēku, pie kura tas vēršas, samērā neveiklā stāvoklī”;

“Vīrišķība bez pieklājības var būt samērā nežēlīga”;

“Uzmanība bez pieklājības var būt samērā bailīga”.

Pieklājība ir termins, kurš raksturo pašu saprātīgāko attiecību veidu starp dažādu sociālo grupu pārstāvjiem: priekšniekiem un parastiem cilvēkiem; veciem un jauniem; bagātiem un nabagiem u.t.t..

4. Gudrība (Ji)

 

Gudrība ir spēja atšķirt pareizo no kļūdainā ne tikai jautājumos, kas skar citu taisnību vai nepatiesību, bet pirmkārt jautājumos, kas skar sevi.

Gudrais Yu Bi teica saviem dēliem: ”Neatkarīgi no tā, cik nesvarīgs var likties darbs, nekad nav jādara tas, ko jūs uzskatāt par nepareizu. No otras puses, Jums vienmēr jādara tas, ko uzskatāt par pareizu, neskatoties uz to, cik nesvarīgs liktos darbs”.

5. Uzticība (Shin)

 

Uzticība ir spēja turēt vārdu un solījumus, kuri doti ne tikai draugiem, bet jebkuram cilvēkam. Bez ticības vārdam cilvēks zaudē visus principus un labās īpašības, kļūstot par meli un pļāpu.

II

 

Kā cilvēks var iepazīt savu dabu?

Eksistē divi ceļi, pa kuriem ejot, cilvēks var sevi izzināt. Pirmais - saglabāt Dieva un debesu dotās labās īpašības tam dzimstot. Otra - atbrīvoties no tieksmes pēc materiālām vērtībām.

1. Līdzsvars starp dzīves pozīcijām

 

Eksistē divi dzīvesveida pamata paveidi. Pirmais balstās uz iepriekš aprakstītajām piecām labdarībām, kuras devušas debesis. Otra - uz to, ko cilvēkam devusi sabiedrība (piemēram: dalība ministru kabinetā, biroja priekšnieka stāvoklis u.t.t.).

Diemžēl, cilvēks pārāk bieži pievērš pārspīlētu uzmanību savam stāvoklim pasaulē, kurš labākajā gadījumā pieder laicīgi, tā kā to dod cilvēki, tas var būt viegli atņemams. No otras puses, tas kas ir debesu dots, ir mūžīgs. Tas nenozīmē, ka mēs aicinām noliegt visu pasaulīgo. Mēs tikai cenšamies saglabāt saprātīgu līdzsvaru, lai īpašības, kuras dod sociālo stāvokli, kalpotu par bāzi garīgo sākumu pareizai izmantošanai.

Darbojoties šādā veidā, cilvēks var gūt cieņu un kļūt par labu paraugu atdarināšanai. Bez nepieciešamās instrukcijas, cilvēks viegli kļūst par personīgās varas kulta un labklājības upuri, sāk izmantot neētiskas metodes, lai apmierinātu personīgās ambīcijas. Beigu beigās tāds cilvēks pārvēršas par tirānu vai diktatoru, kļūst par ienaidnieku visai tautai.

2. Skopums ir neapmierināms

 

Tas, kurš ir apmierināts ar to, kas tam pieder, ir pats bagātākais cilvēks pasaulē. No otras puses, ja cilvēkam pieder viss un pat vairāk, viņš tik un tā var būt nabags. Skops cilvēks ne tikai viegli padodas korupcijai, intrigām, citu ekspluatācijai, bet arī nostāda sevi stāvoklī, kad ”draugs iet pret draugu, tēvs pret dēlu” un beigu beigās nekļūst labāks par dzīvnieku.

Daļa patiesības ir senā gudrībā, kas vēsta, ka patiesi labs cilvēks nevar būt bagāts, bet bagāts - nevar būt labs cilvēks. Senie teica, ka visu neveiksmju sakne ir pastāvīga neapmierinātība ar materiālo stāvokli. Lai sasniegtu apmierinātību un garīgo izpausmi, nav labāka līdzekļa par dvēseles devības pastāvīgu audzināšanu.

3. Esiet pazemīgs

Nezāles augstprātīgi paceļ galvu, bet skaisti ziedi pazemīgi noliec to. Lao Dzi māca, ka augstākā labdarība līdzīga dziļai tālienei, kurā satek visas ūdens straumes. Labsirdīgs cilvēks ir pelnījis citu cilvēku cieņu un tai pašā laikā, kad egoists zaudē cieņu savu brāļu acīs, kļūst nicinošs un vientuļš.

Būt pazemīgam nozīmē ne tikai to, ka nedrīkst piedalīties sīkos strīdiņos, bet tam jābūt līdzīgam cēlsirdīgai upei, kura nodrošina ar ūdeni apkārtnē esošos fermu laukus.

4. Esiet paškritiski

Neviens nekļūst gudrs no dzimšanas brīža. Līdzīgi visām dzīvām radībām, mūsos ir daudz trūkumu, mēs esam lemti kļūdīties. Tomēr gūstot vienreiz zināšanas, mēs uzzinām, kā labot savas kļūdas. Nevar teikt, ka nav iespējams kļūt par perfektu cilvēku. Tam nepieciešams nekļūt idilliski noskaņotam pret mācībām un turpināt būt patiesi paškritiskam.

Runā, ka Konfūcijs un viņa audzēkņi vingrinājās paškritikā, uzdodot sev katru dienu sekojošus jautājumus:

1. Vai es ignorēju cita lūgumus sava egoisma dēļ?
2. Vai mana izturēšanās pret draugiem ir patiesa?
3. Vai es iedvešu citiem pārliecību, ja pats neesmu pārliecināts?
4. Vai es pietiekami pievēršos vingrojumiem - kļūt par labsirdīgu?
5. Vai es izvairos no netaisnas uzvedības?
6. Vai es maldos apmācības procesā?
7. Vai es labojos uzreiz pēc tā, kad apzinos kļūdu?

5. Esiet padevīgi

Gaismai, neesot formai un plastiskumam, ir iespēja apgaismot un sildīt pat pašus attālākos stūrīšus. Ūdens var ieņemt jebkuru formu. Pateicoties tam, tas var kalpot dzīvajām radībām, kurām tas ir dzīves nepieciešamība. Kļūstot par daļu no okeāna, tā biedējošais niknums var iekarot pašu augstāko kalna virsotni. Pat vislielākais kuģis kļūst tikpat bezpalīdzīgs kā vienkārša koka lapa.

6. Cieniet vecākos

Līdzīgi tam, kā dēls ciena tēvu, jaunākais brālis - vecāko, cilvēkam vienmēr ir jāciena vecākus pēc vecuma un stāvokļa. Ar šo cilvēce arī ir jauka, šajā ir viena no galvenajām atšķirībām cilvēkam no dzīvnieka.

Menciuss teica, ka cilvēku sabiedrībā eksistē trīs kategorijas, kurām ir vērtība: stāvoklis sabiedrībā, vecums un dvēseles tīrība. Valdībā galvenā kategorija ir stāvoklis sabiedrībā, draudzē - vecums, bet cilvēkam, kurš vada un aprūpē citus - dvēseles tīrība.

Bērni nevar rasties bez vecākiem un jaunākā paaudze bez vecākās. Sabiedrība un nācija nevar izbēgt no haosa, ja to kultūra un sociālā kārtība nepamatosies uz cieņu pret zināšanām un vecāku ļaužu gudrībām.

7. Cieniet citu cilvēku tiesības

Kritizēt to, kurš labāks par tevi, vēlēties cita īpašumu, piesavināties cita īpašības ir nekaunīga cilvēka raksturīgākās īpašības. Māte - daba nosaka prasības uz to, kas tai patiesi pieder. Visas dzīvās būtnes atrodas bezgalīgā harmonijā. Palīdzēt citiem pilnveidoties un gūt dzīves panākumus ir balva pati par sevi. Tai ir patiesa vērtība tikai tajā gadījumā, ja nekas netiek gaidīts pretim.

Cilvēces vēsturē cilvēki, kas skaudības dēļ guvuši atzinību uz cita rēķina un skopuma dēļ piesavinājušies cita īpašumu, vienmēr atstājuši melnas kauna un negoda pēdas.

8. Esiet taisnīgi

Būt taisnīgam un atklātam nozīmē pareizi nodzīvot dzīvi. Sena gudrība vēsta: ”Vienkāršam cilvēkam pats vērtīgākais ir dzīve, bet biedējošākais – nāve”. Tomēr labsirdīgs cilvēks taisnību vērtēs augstāk par dzīvi un priekšroku drīzāk dos nāvei, nekā tai piekāpties. Izdevušās personības, tādas kā ķīnietis Bek I Suk Je, korejietis Sung Sam Mun un japānis Yoshida Shoing, izvēlējās nāvi taisnības aizstāvībai un kļuva par nepārspētu piemēru pēctečiem.

Bang I Sun Je dzīvoja pilsētā Choi aptuveni 2000 gadu pirms mūsu ēras, kad imperators Mu pakļāva savai varai XVII karali, kurš bija visnežēlīgākais tirāns. Viņš atteicās kalpot jaunajam imperatoram, kurš ieguva varu ar spēku. Beigu beigās tas mira no bada, badojoties Sujānas kalnos.

Sang Sam Moon bija svarīga persona imperatora Se Longa galmā, Hang-Gula iekarotāja XIV gs.. Pēc tam, kad imperators mira un jaunais Don Longa kļuva par imperatoru, tā onkulis Se Jo organizēja atentātu pret jauno imperatoru un iekaroja troni. Drīzumā ministrs Sungs tika nonāvēts par to, ka viņš uzstājīgi cīnījās pret imperatora Se Jo nelikumīgajām darbībām.

Yoshida Shoings - viens no cīnītājiem par taisnību, bija nonāvēts par protestu pret Done Kava kara lietu valdīšanas mēģinājumu, sagūstīt monarhisko dinastiju Mei Dži.

9. Esiet saudzīgi

Kopš seniem laikiem pārmērīga greznība un vēlme pēc apmierinātības noveda pie daudzu karaļu un tautu krišanas. Vēsturē ir daudz līdzīgu piemēru. Tiem, kam pieder vara, ir jāmācās dzīvot pieticīgi. Kā vēsta sena gudrība: ”Ja virspusē tek netīrs ūdens, tas notecēs arī lejā”. Vadonis, kas mīl greznību, drīzumā saindēs ar šo slimību padotos un tādā veidā nesīs daudz pārdzīvojumu augošo nodokļu un kukuļņemšanas dēļ.

Lee dinastijas valdīšanas laikā Korejā karaliskais revizors Le Mong Yong ceļojot tika uzaicināts uz dzīrēm pie kāda slavena valdnieka. Svētku uzplaukumā viņš nolasīja slavenu dzejoli:

“Saldais vīns, ko jūs dzerat no spīdīgiem traukiem,-
Ir daudz pārdzīvojošu cilvēku asaras.
Maigā gaļa rotātos ēdienos ir izrauta no to starojošās miesas.
Jo priecīgāk jūs smejaties, jo žēlīgākas ir to raudas.
Jo skaļāk jūs dziedat, jo vairāk tie pārdzīvo”.

Valdnieks un tam pietuvinātie, atpazinuši sevi dzejolī, nobijās un pameta dzīres. Atcerieties, ka aiz viena cilvēka apmierinātības stāv daudzu cilvēku asaras un pārdzīvojumi.

10. Esiet tālredzīgi

Visā, ko dara cilvēks, viņš var būt impulsīvs vai nevērīgs, taču jāuzvedas apdomāti un pakāpeniski. ”Tas, kurš kaut trīs reizes ir rīkojies neapdomīgi, nākotnē nožēlos savas izdarības” - brīdina sena paruna.

Pieņemot svarīgu lēmumu vai piespriežot sodu, nedariet to steigā, apsveriet visu, lai pieņemtais lēmums būtu objektīvs un taisnīgs.

11. Iepazīstiet patiesu laimi

Lao Dzi atzīmēja, ka dabas pamati ir kontrastu harmonija. Piemēram: visums ir radīts no diviem spēkiem - In (sieviešu) un Yan (vīriešu). Citi kontrasti ir cietais un mīkstais, garais un īsais, diena un nakts, matērija un tukšums, siltums un aukstums, lielais un mazais, skaistais un neglītais u.t.t..

Viss pasaulē ir saistīts. Iepazīt pārdzīvojumus var tikai tad, ja esi bijis laimīgs, bēdas - ja zini, kas ir prieks. Bagātie un tie, kam ir vara, ne vienmēr ir laimīgi. Uz katru bagātu cilvēku ir neskaitāmi daudz nabagu, uz katru tirānu - novergota tauta.

Menciuss izšķīra trīs sekojošus laimes komponentus:

1. Lai būtu veseli vecāki un ģimenē valdītu harmonija;
2. Dzīvojot pareizu dzīves veidu, dzīvot lepni un godīgi;
3. Mācīt jauno paaudzi, būt godīgiem un derīgiem sabiedrībai.

12. Lai jūsu darbi runā paši par sevi

Pat pats talantīgākais orators, saņēmis vārdu, var pateikt muļķību. Aizvērta mute glābj zivi no āķa un saglabā noslēpumus no ienaidnieka. Audzināta cilvēka pazīme ir runāt tikai nozīmīgas lietas.

Bieži cilvēki runā, lai palielītos viens otram, izceltos citu acu priekšā. Cienījams cilvēks vairāk izpaužas darbos nekā vārdos. Viņš ietekmē citus ar savu dzīves piemēru. Agrāk uzskatīja, ka visefektīgākais apmācības veids ir skolotāja darbi, nevis tā vārdi.

13. Attīstiet prāta mieru

Ūdens saviļņojuma laikā dzidrā ezerā kļūst duļķains, bet pēc tam, kad viss nomierinās, tas atgriežas savā sākuma stāvoklī.

Runā, ka miers var uzvarēt pat karstumu. Protams, sēžot mierīgi un koncentrēti, var izturēt viskarstāko vasaru. Toties pretēji, ja pārāk daudz kustēties, sildot nosalušo miesu, var sasniegt tikai īslaicīgu atvieglojumu.

Prāta miers sasniedzams ar meditācijas palīdzību, saprāta atbrīvošanu no sīkām domām ceļā, atgriešanās pie cilvēka dabiskā stāvokļa. Atšķirībā no budisma un dzena Taekwon-do meditācija nozīmē atslēgšanos no pasaules, kā mirušā miesā. Tas drīzāk ir aktīvs domu atgriešanas akts klusumā, vienatnē ar sevi, pie iepriekšējām kļūdām, lai pēc nožēlas turpinātu darbu pie sevis un kļūtu labāks.

14. Saglabājiet pārliecības stingrumu

Cilvēks ar stingru pārliecību nav aizdomīgs un ir bezbailīgs. Kad tāds cilvēks jūt, ka nav taisnīgs, tam ir pietiekami daudz dvēseles spēka, lai atdzītu pat pašas lielākās savas kļūdas, pietiekami vīrišķības, lai pretotos jebkuriem spēkiem, ja tas pārliecināts savā taisnībā.

Stipru pārliecību var panākt caur plašo un dziļo ”ki” garu. ”Ki” ir aktīvās enerģijas forma, kas piepilda katru cilvēka šūnu un orgānu. ”Či” ir gribas spēks - aktivizējošais spēks.

“”Ki” virza, ”či” nosūta”. Menciuss pārliecināja savus pēctečus, ka attīstot ”ki” ar lielu uzmanību, audzinot no humānisma un taisnīguma, tā uzliesmojošais spēks un visu uzvarošais stiprums var piepildīt debesis un zemi, dodot cilvēkam iespēju sasniegt jaunas lielu panākumu augstienes.

Praktiskākā līmenī – “ki” palīdz saglabāt prāta skaidrību un uzmanību, kad dzīves ritms kļūst saspringts un samezglots, uztur mūs bezmiega naktīs, kad mīlošais cilvēks ir smagi slims.

15. Esiet uzticīgi

Morāles kultūra tiem, kas nodarbojas ar cīņas mākslām, ir tas pats, kas ticīgo meditācija, koncentrēšanās un sevis ziedošana - māksliniekam, uzticība - strādniekam. Citiem vārdiem, nesaviļņojama cilvēka uzticība saviem nolūkiem un pienākumiem ir viņa dzīves un spēka avots.

Apziņas attīstība nav kāda konkrēta cilvēka privilēģija. Patiesums un centība veicina ticību. Ticība dara cilvēku spējīgu sasniegt gala mērķi.

Attīstot morāles kultūru, cilvēks ziedo sevi savam darbam. Tā rezultātā, darbs un dzīve kļūst par vienu veselu.

III

Visu apkopojot, var teikt, ka sajust darbību brīvības prieku, var tikai saglabājot patieso dabu, kļūstot varas, naudas un seksa neietekmējamam. Cilvēku, kurš sasniedzis šādu attīstības līmeni, dažkārt sauc par Svēto.

No parastas morāles skata punkta šāds rezultāts var likties neticams. Tomēr kalna virsotnes iekarošana sākas no pirmā soļa, bet okeāna ar mazāko strautiņu. Sena gudrība vēsta: ”Nelūkojies tālumā, ja tev priekšā ir pareizs ceļš”, ”Pat debesis var nobīdīt, ja tu esi uzticīgs savai lietai”. Šis augstais mērķis ir pieejams katram, kas gatavs papūlēties, kam ir stiprs gribas spēks un centība.

Dvēseles kultūra ir neatņemams elements Tekvon-do mākslā ne tikai tādēļ, ka ir saistīts ar augstāko mērķu sasniegšanu Tekvon-do nodarbībās, spēka attīstīšanā, tehnikas pilnveidošanā un ticības sev iegūšanai, bet arī tādēļ, ka audzina raksturu.

Instruktora vaina, kurš nevelta nepieciešamo uzmanību morāles kultūrai, ir tā, ka tas dod iznīcinošu spēku tiem, kuri bruņojušies ar iegūto tehniku var kļūt par huligāniem, lielībniekiem vai arī sāks izmantot iegūtās zināšanas savu personīgo ambīciju apmierināšanai.

Atšķirībā no dažiem sensāciju mīlošiem meistariem, skraidošiem pa šķautņainiem akmeņiem, dauzošiem ar dūrēm pa akmeņiem, nirstošiem vārošā ūdenī u.t.t., vairākums Tekvon-do instruktoru un meistaru cenšas pievērsties tieši šīs cīņas mākslas apmācības sfērai.

Eksistē vesela obligāto noteikumu virkne, kuri nepieciešami instruktoru un studentu augsta līmeņa uzturēšanai. Pēc tiem jāvadās visiem, kas nopietni nodarbojas ar Tekvon-do mākslu, un katrai skolai, kura ir ITF sastāvā.

 1. Pirms pieņemt kādu skolā, nepieciešams tuvu iepazīties ar kandidāta prāta spējām un pagātni.
 2. Nepieciešams orientēties uz patriotismu, paklausību, labu uzvedību, ieradumiem, disciplinētību un pieticību.
 3. Piešķirot augstāku kvalifikācijas pakāpi, jāņem vērā ne tikai tehnika, bet arī morāles īpašības un sirdsapziņas tīrību.
 4. Augstāko Danu īpašnieki, kuri izmanto Tekvon-do mākslu kautiņos, vietējām federācijām jāsoda.
 5. Visiem melno jostu īpašniekiem ir jābūt reģistrētiem vietējā un ITF federācijā.

Apmācības laikā studentam ir pastāvīgi jāpilnveido ķermeņa un gara disciplīnu. Par obligātiem treniņu procesā iekļautiem elementiem ir jābūt sekojošām darbībām:

1. Ceļojumi – Yo Haeng

Patriotismu var audzināt, apmeklējot vēsturiskas vietas. Viens no amerikāņu studentiem pēc slavenā ģenerāļa Pineta uzbrukuma vietas apmeklēšanas teica: ”Cīņas gars un vīrišķība, kas tiem piemita cenšoties ieņemt šīs nepieejamās pozīcijas, noteikti radās no uzticības, kuru gribētu redzēt visi virsnieki”. Taekwon-do apguvējiem jācenšas meklēt un mācīties par līdzīgiem pieminekļiem, jāmācās no to varoņdarbiem.

2. Ceļojumi pa kalniem – Dung San

Šī nodarbību forma attīsta ne tikai kāju muskulatūru, bet stiprina arī garu, rada uzvaras un triumfa sajūtu. Teiktais ilustrē slavenu korejiešu dzejoli: ”Neatkarīgi no tā, cik augsts ir kalns, to var salīdzināt ar mazu pauguriņu zem debesīm. Neeksistē iemesls, kas varētu traucēt cilvēkam to iekarot, ja tas kaislīgi to vēlētos. Diemžēl, pārāk bieži mēs nospriežam, ka kalns ir pārāk augsts priekš mums, pat nemēģinot tajā kāpt”.

3. Auksta duša un vanna – Naengsoo Machal

Pieņemot aukstu dušu vai vannu, vai arī staigājot basām kājām pa sniegu, tiek iegūta neatlaidība un lepnums.

4. Sabiedriskie darbi – Sahwe Bongsa

Atdodot daļu sabiedrībai, īpaši nabadzīgiem un vientuļiem, Tekvon‑do apguvējs mācās žēlsirdību, labsirdību, biedriskumu, ciešanas un devību.

5. Etiķete – Ye Jol

Augstam etiķetes līmenim jātiek ievērotam kā sporta zālē, tā ārpus tās. Sportistiem ar augstāku kvalifikāciju ir jāievieš etiķete starp jaunajiem, ārpus treniņu zāles un citu sporta zāļu apmeklējuma laikā. Visos gadījumos sevišķa uzmanība jāpievērš pareizai sveicināšanai. Tas ir cieņas un labas audzinātības apliecinājums gan austrumos, gan rietumos.

Patiesi slikts piemērs ir melno jostu ieguvēju augstprātības izrādīšana attiecībā pret iesācējiem un krāsaino jostu ieguvējiem, kuri var būt jaunāki pēc vecuma un ieņemamā stāvokļa. Apmeklējot citas zāles, neatkarīgi, vai tur nodarbojas ar Tekvon-do vai kādu citu cīņas mākslu, ir jāizrāda cieņa, jāizturas pieticīgi un pieklājīgi.

 
Free premium joomla templates by Lonex.

Šodienas datums

februāris 2019
PiOtTrCePiSeSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Vārda dienu šodien svin!

Šodien 16-02-2019 : Džuljeta, Jūlija